Misja szkoły

Strona główna / Misja szkoły

Carlos – Szkoła Języków Obcych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, za główny cel postawiła rozwój kompetencji komunikacyjnych swoich kursantów. Nauczanie języków obcych często kojarzone jest z rozwiązywaniem zadań gramatycznych, pisaniem i nauką słówek, tymczasem podstawowym celem, dla którego podejmujemy to wyzwanie, nie jest rozwiązywanie testów, a umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Kształtowanie kompetencji swobodnego wypowiadania się w języku obcym wymaga odmiennego podejścia do nauczania, a co za tym idzie, stosowania odrębnych metod edukacyjnych. W naszej ofercie znajduje się szeroki zakres różnorodnych metod nauczania takich jak Teddie Eddie, Savvy Ed, Picaro English, Colorin Colorado, Cambridge Gold czy Direct Method Lab. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów według metodologii przypisanej grupie. Naszymi priorytetami są prowadzenie zajęć, w przeważającej części, w języku obcym oraz nastawienie na komunikację – maksymalnie 40% wypowiedzi pochodzi od lektora, minimalnie 60% od kursantów.

Realizacji naszego celu sprzyja opieranie zajęć o elementy grywalizacji bazujące na manipulacji wprowadzanym materiałem. Wśród nich są zarówno gry karciane, planszowe, zagadki logiczne, story-telling jak i quizy internetowe czy gry komputerowe uwielbiane zwłaszcza przez młodszych kursantów. W ciągu roku szkolnego prowadzony jest też szereg zajęć okolicznościowych, które w przystępny sposób wprowadzają uczestników kursu w kulturę krajów związanych z nauczanym językiem.

Nad właściwym przebiegiem procesu nauczania w naszej szkole językowej czuwa wykwalifikowany opiekun metodyczny, który służy pomocą lektorom, by umożliwić osiągnięcie jak najwyższego standardu zajęć i realizacji naszych priorytetów. Pozostaje on również do dyspozycji kursantów i ich opiekunów w trakcie pełnionego cotygodniowo dyżuru metodycznego. Czuwa także nad procesem rekrutacji i przyporządkowywania kursantów do grup odpowiadających ich potrzebom.

Naszą szkołę na lokalnym rynku wyróżnia głównie priorytetowe skupienie się na kształtowaniu umiejętności swobodnej komunikacji. Realizujemy je na różnych poziomach zaawansowania w oparciu o szeroki wachlarz tradycyjnych i nowatorskich metod dydaktycznych. W procesie nauczania stawiamy na profesjonalizm i indywidualizację, a także przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi kompetencji językowych. Swoje działania opieramy na trzech wartościach: rozwój, otwartość i efektywność.