Język hiszpański dla dzieci metodą Colorín Colorado

Strona główna / Język hiszpański dla dzieci metodą Colorín Colorado

Metoda zaprojektowana dla dzieci!

Licencjonowana metoda Colorín Colorado uczy dziecko przez pełne „zanurzenie w język”, czyli tak jak dziecko uczy się języka ojczystego. Dzięki temu dzieci szybko osłuchują się z językiem i nie muszą pokonywać żadnej bariery językowej. Metoda zapewnia dzieciom rozwój językowy kładąc nacisk na takie aktywności, które stymulują je do nauki. Colorín Colorado zapewnia różne formy pracy: od takich, które wymagają ruchu (bieganie, skakanie, tańczenie itp.), poprzez recytowanie, śpiewanie, wyliczanie, liczenie, aż po zajęcia przyrodnicze i humanistyczne. Duży nacisk kładziony jest na zapamiętywanie, jak również proponowane są formy pracy teatralnej, gdzie dzieci uczą się ról i je prezentują.

Największe zalety kursu

Dzieci są zanurzone w język hiszpański od pierwszej lekcji. Wiele słów jest wprowadzanych systematycznie, kładzie się nacisk na powtórki przez co dzieci robią szybki progres. Z drugiej jednak strony dziecko jest stymulowane do intuicyjnego rozumienia znaczeń w oparciu o kontekst, dzięki czemu jeszcze bardziej rozwija swoje kompetencje językowe, rozumiane jako zdolność do rozumienia i samodzielnego poprawnego tworzenia komunikatów wcześniej nie napotkanych. Poza tym wyszczególniamy mnóstwo reakcji językowych, które dziecko ma stosować już od pierwszej lekcji wzbogacając swój zasób leksykalny niejako mimochodem, tak przy okazji, równolegle do wprowadzanego systematycznie materiału.

Metoda komunikacyjna

Pierwszym celem metody jest zadowolenie dziecka – żeby polubiło naukę języka obcego, chętnie przychodziło na lekcje i pewnie czuło się w środowisku innych dzieci. Na każdych zajęciach stwarzamy w klasie naturalne sytuacje sprzyjające wzajemnej komunikacji. Dzieci są zapraszane do tworzenia krótkich dialogów z wykorzystaniem nowo poznanych słów i pytań. Kładziemy duży nacisk na budowanie zdań i pytań. Największym wyzwaniem jest takie powtarzanie tych samych zagadnień i struktur by dziecko mogło je usłyszeć ok. 10 razy, ale za każdym razem inaczej, tak aby dotrzeć do każdego dziecka, a jednocześnie uniknąć znużenia. Zgodnie z zasadą, że dziecko aby nauczyć się słowa na pamięć i móc z niego korzystać musi je użyć w ok. 8-12 różnych kontekstach.

Jedną z największych zalet metody jest wykorzystywana w niej i skrupulatnie przestrzegana zasada spirali. Poniekąd wymuszamy na każdym prowadzącym powracanie do zagadnień, które były poruszane wcześniej. Ale nie tylko tych z ostatniej lekcji, lecz także tych sprzed kilku tygodni, a nawet miesięcy. Staramy się, aby to co zostało przerobione nie zostało szybko zapomniane.

 

Dzieci uczą się hiszpańskiego poznając przy okazji przygody chłopca o imieniu Manolito. Manolito jes Hiszpanem, któremu towarzyszą przyjaciele roboty pochodzące z różnych krajów Ameryki Południowej.
Dużą zaletą podręcznika są naklejki, które dzieci w każdym wieku uwielbiają, a zostały tak zaprojektowane by ułatwiały i uatrakcyjniały zapamiętywanie najważniejszych słów z danego rozdziału. Kolejne nowatorskie rozwiązanie wyróżniające nasz podręcznik, to lekcje pomyślane w taki sposób by wykorzystać doświadczenia własne naszych uczniów.
W podręczniku wykorzystano także elementy storytellingu. Storytelling to technika uczenia języka za pomocą opowiadania krótkich historii. Do książki Colorín Colorado zostały opracowane liczne kolorowe karty (flashcards) służące do wprowadzania słów przez nauczyciela, opowiadania historii, prowadzenia powtórek poznanego słownictwa oraz prowadzenia rozmaitych zabaw.

Żródło: www.colorincolorado.pl

Oferta